Koronator.FM - Радио Некоммерческих Групп
Официальные онлайн-трансляции оффлайновых ФМ радиостанций в бесплатном приложении для Андроид. Без рекламы, без скрытых оплат. Только отборные станции из разных стран мира.
Навигация

Авторские и переводные статьи

Пресс-релизы

Регистрация на сайте


Опрос
Какие телеканалы вы смотрите чаще?Популярные статьи
 • Краткий обзор iPhone SE 2
 • Ремонт квартир – опытные мастера
 • Особенности оформления кредита под 0%

 • Державна програма впровадження цифрового телерадіомовлення нарешті оприлюднена


  23 декабря 2008 | Телевидение / Украина / На украинском языке | Добавил: DoctoR
    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

    П О С Т А Н О В А 
    від 26 листопада 2008 р. N 1085 
    Київ 

    Про затвердження Державної програми 
    впровадження цифрового телерадіомовлення 
   

    Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

    1. Затвердити Державну програму впровадження цифрового 
  телерадіомовлення (далі - Програма), що додається. 

    2. Міністерству економіки включати щороку за поданням 
  Міністерства транспорту та зв'язку, інших заінтересованих 
  центральних органів виконавчої влади визначені Програмою завдання 
  і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми 
  економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. 

    3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
  Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 
  разом з органами місцевого самоврядування забезпечити надання в 
  установленому порядку земельних ділянок під будівництво антенних 
  веж для розміщення передавачів цифрового телерадіомовлення. 

    4. Міністерству транспорту та зв'язку, Державному комітетові 
  телебачення та радіомовлення разом з Національною радою з питань 
  телебачення і радіомовлення подати у тримісячний строк Кабінетові 
  Міністрів України пропозиції щодо забезпечення населення засобами 
  приймання сигналів цифрового телерадіомовлення. 

    5. Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству фінансів 
  та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади 
  розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект плану 
  заходів щодо виконання Програми та порядку залучення з цією метою 
  інвестицій. 
   

    Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 

    Інд. 28 
   

    ЗАТВЕРДЖЕНО 
    постановою Кабінету Міністрів України 
    від 26 листопада 2008 р. N 1085 

    ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА 
    впровадження цифрового телерадіомовлення 
   

    Загальна частина 

    Ця Програма спрямована на забезпечення гармонізованого 
  переходу від аналогового до цифрового способу наземного ефірного 
  розповсюдження теле- та радіопрограм з метою дотримання 
  міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в 
  Міжнародному союзі електрозв'язку, розвитку національного 
  інформаційного простору з урахуванням світових тенденцій розвитку 
  засобів телекомунікацій. 

    Відповідно до регіонального плану цифрової наземної 
  радіомовної служби у смугах частот 174-230 МГц і 470-862 МГц 
  ("Женева-2006"), затвердженого угодою країн - членів Міжнародною 
  союзу електрозв'язку, Україна повинна перейти з аналогового на 
  цифрове телерадіомовлення до 2015 року. Після закінчення цього 
  строку більшість діючих аналогових телерадіопередавачів припинять 
  свою роботу для забезпечення беззавадового функціонування 
  обладнання цифрового телерадіомовлення. Це обумовлює необхідність 
  створення в Україні до 2015 року повноцінної інфраструктури 
  цифрового телерадіомовлення та вирішення питання забезпечення 
  доступу населення до загальнонаціональних програм мовлення у 
  цифровому форматі. 

    Мета Програми 

    Метою цієї Програми є створення загальнонаціональної системи 
  цифрового телерадіомовлення, забезпечення захисту національних 
  інтересів під час переходу на цифрове телерадіомовлення, створення 
  умов для поступового переходу до нових технологій без втрати 
  обсягів мовлення та глядацької аудиторії. 

    Шляхи і способи розв'язання проблеми 

    Для впровадження цифрового телерадіомовлення передбачається: 

    забезпечити координацію діяльності центральних і місцевих 
  органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій із 
  впровадження цифрового телерадіомовлення; 

    переглянути принципи регулювання діяльності 
  телерадіоорганізацій та операторів телекомунікацій в умовах 
  застосування технологій цифрового телерадіомовлення у зв'язку з 
  розширенням наповнення частотних каналів; 

    впровадити у смугах частот 174-230 МГц (третій телевізійний 
  діапазон) і 470-862 МГц (четвертий і п'ятий телевізійний діапазон) 
  радіотехнології цифрового телерадіомовлення стандарту DVB-T; 

    створити відповідно до регіонального плану цифрової наземної 
  радіомовної служби ("Женева-2006") 81 синхронну зону 
  телерадіомовлення з використанням стандарту MPEG-4, що дасть змогу 
  передавати в одному частотному каналі до 10 телевізійних каналів; 

    створити телекомунікаційну мережу розповсюдження сигналу з 
  раціональним використанням як наземних, так і супутникових 
  телекомунікаційних засобів з переважним застосуванням вітчизняних 
  систем супутникового зв'язку; 

    здійснити перехід телерадіоорганізацій на цифровий формат 
  мовлення з одночасним вирішенням питання забезпечення населення 
  засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення; 

    забезпечити електромагнітну сумісність радіоелектронних 
  засобів цифрового телерадіомовлення та радіоелектронних засобів 
  спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України згідно з 
  нормами частотно-територіального планування; 

    забезпечити проведення конверсії необхідного радіочастотного 
  ресурсу шляхом реалізації Міноборони разом з Мінтрансзв'язку та 
  НКРЗ комплексу заходів щодо змін радіотехнологій та категорій 
  користувачів радіочастотного ресурсу України за результатами 
  частотно-територіального планування; 

    забезпечити подвійне покриття території країни сигналами 
  цифрового телерадіомовлення, залучивши в установленому порядку 
  операторів телекомунікацій до побудови (модернізації) елементів 
  інфраструктури цифрового телерадіомовлення; 

    забезпечити поетапне припинення аналогового телерадіомовлення 
  у зонах синхронного мовлення та затвердити з цією метою 
  відповідний план і умови; 

    внести необхідні зміни до законодавства у сфері 
  телекомунікацій, телерадіомовлення та користування радіочастотним 
  ресурсом щодо врахування особливостей організації та 
  функціонування телерадіомовлення з використанням цифрових 
  технологій та ліцензування відповідної діяльності оператора 
  телекомунікацій; 

    вирішити питання надання земельних ділянок під будівництво 
  антенних веж для розміщення передавачів цифрового 
  телерадіомовлення; 

    створити відповідну нормативно-правову базу для впровадження 
  та подальшого розвитку систем і засобів цифрового 
  телерадіомовлення, затвердити національні стандарти цифрового 
  телерадіомовлення та визначити вимоги до його технічних засобів; 

    організувати підготовку та перепідготовку спеціалістів з 
  розроблення, впровадження та технічної експлуатації обладнання і 
  комплексів цифрового телерадіомовлення; 

    налагодити на базі діючих підприємств виробництво засобів 
  цифрового телерадіомовлення, цифрових телевізійних приймачів та 
  цифрових перетворювачів сигналу для аналогових телевізійних 
  приймачів, їх складових та комплектувальних виробів; 

    забезпечити надання матеріально-технічної підтримки науковим 
  установам галузі для здійснення науково-технічного супроводження 
  участі України у міжнародних заходах з питань впровадження 
  цифрового телерадіомовлення. 

    У зв'язку з тим, що телерадіомовлення є одним з основних 
  чинників інформаційної безпеки держави, ураховуючи складність та 
  великі обсяги технічних і організаційних завдань, які необхідно 
  виконати у надзвичайно стислий строк, зобов'язання України, що 
  випливають з її членства в Міжнародному союзі електрозв'язку, 
  розв'язання проблеми впровадження цифрового телерадіомовлення 
  потребує державної підтримки. 

    Відомості про державного замовника, керівника та виконавців 
  Програми, строк виконання, прогнозні обсяги та джерела 
  фінансування Програми наведені у додатку 1. 

    Завдання і заходи 

    Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2. 

    Очікувані результати, ефективність Програми 

    Перехід системи телерадіомовлення з аналогового на цифрове 
  дасть змогу: 

    забезпечити подальший розвиток вітчизняного телерадіомовлення 
  та розширити можливості для створення і забезпечення доступу 
  населення до нових телерадіопрограм; 

    досягти показників країн Західної Європи щодо кількості 
  каналів та програм телерадіомовлення; 

    забезпечити доступ широких верств населення до програм 
  цифрового телерадіомовлення з використанням сучасних цифрових 
  технологій; 

    створити умови для подальшого розвитку конкурентного 
  середовища на ринку телекомунікаційних послуг, зокрема послуг 
  телерадіомовлення; 

    підвищити рівень інвестиційної привабливості галузі 
  телерадіомовлення; 

    знизити рівень вихідної потужності передавачів сигналів 
  телерадіомовлення та їх енергоспоживання, що сприятиме зменшенню 
  негативного впливу на навколишнє природне середовище та 
  забезпечить значну економію електроенергії. 

    Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3. 

    Обсяги та джерела фінансування 

    Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів 
  державного бюджету, інвестицій та інших джерел, не заборонених 
  законодавством. 

    Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 
  4300,8 млн. гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету - 
  8,95 млн., інвестицій та інших джерел - 4291,85 млн. гривень. 

    Щорічний обсяг фінансування Програми визначається з 
  урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання Програми 
  у попередній період. 
   


  Источник: Кабінет Міністрів України
  Комментарии (0) | Распечатать | | Добавить в закладки:  

  Другие новости по теме:


     Телепрограммы для газет и сайтов.
  15-ть лет стабильной работы: телепрограммы, анонсы, сканворды, кроссворды, головоломки, гороскопы, подборки новостей и другие дополнительные материалы. Качественная работа с 1997 года. Разумная цена.

  Пополнение за Webmoney:
  - сотовая связь
  - интернет
  - телефония
  - телевидение
  - Oriflame, Faberlic

  Форум

  Фоторепортажи

  Авторская музыка

  Погода

  Афиша

  Кастинги и контакты ТВ шоу

  On-line TV

  Партнеры

  Друзья

  Реклама

  Статистика